Fundacja Memento

Aktualności

  • slajd buj
  • slajd ksiazka

Projekty

Projekt 1 – Utworzenie Oddziału Późnej Rehabilitacji

Ludzie cierpiący na różne schorzenia są w jednym zgodni - chcą być rozumiani przez innych
i normalnie żyć. Najważniejsze jest zatem zrozumienie pacjenta, które może być osiągnięte między innymi w odpowiednich placówkach medycznych, w atmosferze wzajemnego szacunku i współpracy.

Fundacja Memento podjęła wyzwanie, jakim jest wsparcie w utworzeniu Oddziału Później Rehabilitacji oraz Oddziału Onkologii Klinicznej. Pomysłodawcą tego projektu jest lek. med. Maciej Frąckowiak, kierujący Placówką Medyczną NZOZ MAFRO-MED, który dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu zawodowemu i wiedzy merytorycznej bezinteresownie pomaga ludziom w potrzebie.
Oddział Późnej Rehabilitacji
W ramach działalności Oddziału Późnej Rehabilitacji planowane jest świadczenie usług medycznych mających na celu przywrócenie zdrowia i aktywności Pacjentów na zasadach kompleksowego leczenia zgodnie z uznanym na świecie Polskim Modelem Rehabilitacji wypracowanym przez profesora Degę. Zasadnicza działalność Oddziału Późnej Rehabilitacji docelowo opierać się będzie na świadczeniach refundowanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, co pozwoli na zapewnienie szerokiego dostępu do kompleksowej rehabilitacji.

Oddział Późnej Rehabilitacji między innymi obejmował będzie działalność w zakresie:

- Prowadzenia zabiegów leczniczych z zakresu odblokowania stawów międzykręgowych, które
w znacznym stopniu przyczyniają się do usuwania bólu kręgosłupa występującego w dyskopatiach, leczenie rehabilitacyjne zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych kręgosłupa i stawów kończyn, wyciąg szyjny i lędźwiowy kręgosłupa
- Masażu: relaksacyjnego, hydromasażu leczniczego, wanny, segmentalnego, łącznotkankowego, okostnowego, powięziowego, drenażu limfatycznego, refleksoterapii oraz akupresury dłoni i stóp
- Gimnastyki usprawniającej – ćwiczenia w UGUL, bieżnia, rotor, wiosło, rower, wspinacz, drabinka, piłka lekarska, ciężarki, sprężyny, atlas rehabilitacyjny, pas wibracyjny, materace wibracyjne
- Rekonwalescencji poszpitalnej dorosłych i dzieci w domu chorego wykonywanej przez specjalistów rehabilitacji w ramach działalności ambulatoryjnej.

Działalność dotycząca przychodni

W ramach projektu planowane jest świadczenie usług medycznych przez wysoko specjalizowanych lekarzy. Działalność przychodni polega na udostępnieniu wyposażonych gabinetów dla lekarzy, którzy będą prowadzić bezpłatne konsultacje z zakresu:

- neurologii
- reumatologii
- ortopedii
 - interny
- kardiologii psychosomatycznej
- psychologii
- dietetyki
- dermatologii
- onkologii klinicznej
- chirurgii jednego dnia

Projekt 2 - „Wspieramy Przedszkola”

Fundacja Memento jest autorem projektu pod hasłem "Wspieramy Przedszkola", który ma na celu stworzenie godnych warunków edukacyjno-rozwojowych dla dzieci z obszarów wiejskich na terenie całego kraju.
To właśnie przedszkola z terenów wiejskich często borykają się z kłopotami finansowymi, z brakiem podstawowych narzędzi edukacyjnych i rozwojowych oraz zabawek.
Pierwsza placówka objętą tą akcją to przedszkole w miejscowości Dubin. Nasza pomoc koncentruje się na adaptacji istniejących pomieszczeń oraz ich wyposażenie w najpotrzebniejsze rzeczy.
Władze Gminy, kadra nauczycielska oraz personel to osoby zaangażowane w tworzenie tej placówki
i dzięki nim przedszkole "tętni życiem". Niestety, choć poziom zaangażowania tych osób w stworzenie warunków edukacyjnych dla dzieci jest bardzo duży, trudno uniknąć pewnych problemów. Niezbędne remonty oraz coroczna konserwacja budynku pochłaniają olbrzymie nakłady finansowe, które są często ponoszone kosztem elementarnego wyposażenia przedszkola w zabawki, pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal zajęciowych i inne najpotrzebniejsze rzeczy do codziennego funkcjonowania.

Fundacja Memento podjęła decyzję o zaangażowaniu się w wyremontowanie oraz wyposażenie salek przedszkolnych w najpotrzebniejsze sprzęty. Na tym etapie zorganizujemy zbiórkę artykułów budowlanych, elektrycznych, gospodarstwa domowego oraz artykułów szkolnych, zabawek oraz rzeczy, które usprawnią i ułatwią codzienne funkcjonowanie tej placówki. Liczymy na każdą pomoc, która poprawi jakość życia przedszkolaków.

Plany mamy bardzo ambitne i nie tracimy nadziei, że nie pozostaniecie Państwo obojętni wobec ogromu potrzeb tych dzieciaków.  Każdy z Was może mieć udział w akcji doposażenia przedszkola, która daje nadzieję tym, którzy ją utracili.

Wierzymy, że prośba ta znajdzie Państwa uznanie. W przypadku pytań dotyczących akcji prosimy
o kontakt  z naszą Fundacją. Można nam również pomóc, dokonując wpłaty na konto Fundacji Memento z dopiskiem „Wspieramy Przedszkola"

Projekt 3 - Program wzmacniania rodzin 10 – 14


Fundacja Memento ogłasza nabór do Programu Wzmacniania Rodzin 10-14
Prowadząca: mgr Elżbieta Waluch

Program podstawowy trwa 7 tygodni, w systemie 1 sesja raz w tygodniu, każde spotkanie  trwa 120 minut.

Fundacja Memento jest realizatorem programu Wzmacniania Rodzin, który przedstawia typowe sytuacje zachodzące pomiędzy rodzicem a dzieckiem w procesie wychowywania. Celem programu jest zestawienie metod i form przyjętych w procesie edukacyjno-korekcyjnym na rzecz rodzin,
w których rodzice biorą odpowiedzialność za los swoich dzieci.

Współczesne zagrożenia związane z okresem dorastania i dojrzewania, takie jak alkohol, narkotyki i inne używki, są często źródłem ich późniejszych ryzykownych zachowań. Zatem celem nadrzędnym projektu jest przygotowanie zarówno rodziców, jak i ich dzieci do pozyskania wiedzy i umiejętności praktycznych, które niewątpliwie wzmacniają i wspierają postawę prorodzinną i prozdrowotną. Tym samym ograniczają one ryzyko picia alkoholu i używania narkotyków przez dzieci i nastolatków, ale także pozwalają rodzicom zapobiec generowaniu problemów związanych z zachowaniem w okresie ich dojrzewania.
Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki bezpośredniemu uczestnictwu w programie zarówno rodziców, jak i dzieci, wśród  których nie ma czynnej patologii przejawiającej się uzależnieniami.
W przypadku rodzin liczących więcej niż trzy osoby, w sesji programu bierze udział jeden rodzic wraz
z jednym dzieckiem.

Projekt 4 - Program CANDIS

Program CANDIS jest indywidualnym programem terapeutycznym, opracowanym z myślą o osobach, które mają problemy z powodu używania marihuany bądź haszyszu i chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Adresowany jest do osób powyżej 16 roku życia, wykorzystując założenia i metody dialogu motywującego oraz koncepcje behawioralno – poznawcze.

Konopie są najpopularniejszym i najczęściej używanym narkotykiem. Niestety, obok doznań, jakich dostarczają, niosą ze sobą niebezpieczeństwo uzależnienia.
O pierwszych negatywnych objawach wynikających z używania marihuany lub haszyszu można mówić, gdy:
•    Z powodu ich używania zaniedbujesz ważne obowiązki w pracy, w szkole lub domu,
•    Używasz marihuany lub haszyszu często i w dużych ilościach lub dłużej niż zamierzałeś,
•    Bezskutecznie próbujesz ograniczyć lub kontrolować ich używanie,
•    Stwierdzasz, że ta sama ilość konopi nie ma już takiego działania jak wcześniej, bądź musisz używać więcej dla uzyskania poprzednich efektów,
•    Odczuwasz napięcie, podenerwowanie, dopada Cię lęk lub depresja, gdy nie palisz przez dłuższy czas,
•    Z powodu marihuany lub haszyszu zaniedbałeś przyjaźnie, a także swoje pasje i realizowane
w wolnym czasie zainteresowania,
•    Wchodzisz w konflikt; z prawem, z rodzicami, partnerką/partnerem, odsuwasz się od przyjaciół, popadasz w problemy finansowe i zdrowotne.

Program obejmuje 10 sesji o charakterze indywidualnych rozmów z terapeutą, które realizowane są
w ciągu 2-3 miesięcy. Uczestnicy programu nabywają umiejętności ułatwiające utrzymywanie abstynencji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz komunikowania się. Zajęcia koncentrują się na budowaniu motywacji do zmiany zachowania oraz wzmacnianiu kompetencji
i umiejętności przydatnych w utrwalaniu pożądanych zachowań. Interesującym założeniem programu jest fakt indywidualnego ustalania celów terapii przez pacjenta i terapeutę, zmierzających do abstynencji, jak i ograniczenia używania narkotyków z uwzględnieniem pozostałych problemów związanych z codziennym życiem, pracą i środowiskiem społecznym, które mogą stanowić przeszkodę w ograniczeniu używania konopi lub rezygnacji z ich używania.


Terapia składa się z kilku etapów:
Wielu użytkowników konopi chciałoby wyzwolić się od nałogu, jednak wewnętrzny konflikt
„za i przeciw” stanowi w tym wielką przeszkodę. Dlatego na początku terapii pracuje się głównie nad usunięciem wątpliwości i wzmocnieniem motywacji do zmiany.
Terapia koncentruje się na pracy nad umiejętnościami, które pomogą w zredukowaniu lub całkowitym zaprzestaniu używania konopi. Jej zakres obejmuje m.in. strategie radzenia sobie w sytuacjach ryzyka, stwarzających niebezpieczeństwo nawrotów, a także techniki, które pomagają wytrwać w decyzji po zaprzestaniu palenia.
 
Jeśli masz problem z prawem z powodu używania przetworów konopi, możesz skorzystać z programu CANDIS w związku z art. 72 ust.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Art. 72 ust.1;

„Jeśli osoba uzależniona lub używająca szkodliwie substancji psychoaktywnej, której zarzucono popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej, zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, podda się leczeniu, rehabilitacji lub udziałowi w programie edukacyjno-profilaktycznym prowadzonym przez zakład opieki zdrowotnej lub inny podmiot działający w ochronie zdrowia, prokurator może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie”.

Fundacja Memento przy współpracy z  Poradnią MAFRO-MED  jest obecnie jedynym realizatorem programu CANDIS w Poznaniu.
Jeśli chciałabyś/chciałbyś uzyskać więcej informacji o programie, zapraszamy do kontaktu z naszą placówką

Projekt 5 - Tęczowi Wielkopolanie

Program Tęczowi Wielkopolanie jest cyklem szkoleń, które określają kierunki funkcjonowania rodziny w zdrowiu i chorobie. Wskazującym dobre i skuteczne praktyki jak reagować na konkretne zdarzenia, towarzyszące w sytuacjach codziennych, związanych z chorobą, kryzysem, żałobą i wypaleniem, które są następstwem;

• Splotu interakcji czynników indywidualnych, rodzinnych i środowiskowych,
• Kryzysu i przewlekłego stresu, który odbija się na całej rodzinie, powodując ryzyko indywidualnej dysfunkcji oraz konfliktów relacyjnych w obrębie systemu rodzinnego, a także ryzyka zniszczenia rodziny,
• Relacji rodzinnych, które są czynnikami wpływającymi na sposób, w jaki członkowie rodzin/opiekunowie radzą sobie ze stresem (wzmacniając rodzinę, bądź zwiększyć jej podatność na zranienie),
• Procesów zachodzących wewnątrz systemu rodzinnego, wpływającego na nadawanie znaczenia sytuacji stresowej.

Cele Projektu:

• Uświadomienie osobom opiekującym się, na czym polega ważna rola rodziny w opiece nad chorym,
• Pomoc w znalezieniu „osoby kluczowej",
• Uczenie rodziny/opiekunów jak rozpoznawać potrzeby chorego i w jaki sposób z nim rozmawiać (uruchomienie prawidłowej komunikacji),
• Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z osobami z orzeczoną niepełnosprawnością chorujących przewlekle, w wieku podeszłym, chorych terminalnie, przy wykorzystaniu aktywnych metod,
• Wzbogacenie umiejętności zawodowych, praktycznych z zakresu opieki nad osobami starszymi u członków rodzin oraz osób profesjonalnie z nimi pracujących,
• Przybliżenie problematyki niepełnosprawności w wieku podeszłego i jej konsekwencji dla członków rodzin,
• Poszerzenie wiedzy pracowników środowiskowych, medycznych, wolontariuszy uzyskać wiedzę niezbędną do właściwego zaspokajania potrzeb osoby przewlekle chorej, chorej terminalnie, cierpiące na zaburzenia psychiczne powiązane ze starzeniem się,
• Pomoc rodzinom w rozwiązywaniu trudnych problemów życia codziennego, związanych ze starzeniem się, pogarszającym się stanem somatycznym, umysłowym (problem otępień typu Alzheimera, problem opieki paliatywnej, bezradności u opiekuna, wypalenia zawodowego u wolontariuszy i profesjonalistów,
• Wspólna wymiana doświadczeń oraz nauka sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, informacja o instytucjach i organizacjach niosących pomoc, sposoby neuropsychologicznej rehabilitacji, wsparcie psychiatryczne, fizjoterapeutyczne, terapeutyczne.

Szkolenia są adresowane do:

1. Grup profesjonalistów – osób pracujących, osób opiekujących się ludźmi cierpiących na zaburzenia otępienie (również typu Alzheimera),
2. Opiekunów rodzinnych
3. Wolontariuszy
4. Pracowników służb medycznych, socjalnych
5. Asystentów osób niepełnosprawnych, opiekującymi się bliskimi osób chorych onkologicznie,
6. Osób, które doświadczyły straty, żałoby, wypalenia zawodowego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w cyklu szkoleń prosimy o kontakt pod nr tel.:

504 158 008
781 458 070

Miejsce realizacji:

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie
• Oddział Onkologii Klinicznej CM Małgorzata w Śremie


samorzad

Projekt 6 - Przestrzeń na otwartość

Program Przestrzeń na Otwartość jest cyklem zajęć i warsztatów, promujący zdrowy styl życia, przeciwdziałanie uzależnieniom, biernym formom spędzania wolnego czasu, wyrównywania dysproporcji w dostępie do świadczeń i usług zdrowotnych, rozwijaniu programów służących utrzymaniu kondycji psychofizycznej.

Głównym obszarem zainteresowania projektu jest:

  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i dodatkowo zagrożonych zachorowaniem lub już cierpiących na chorobę nowotworową z orzeczoną niepełnosprawnością (najczęściej całkowita niesamodzielność, zasiłek pielęgnacyjny). Oferta terapeutyczna w ramach tej grupy skierowana jest do osób z utrudnionym dostępem do specjalistycznej pomocy terapeutycznej spowodowanej:
- brak oferty terapeutycznej ambulatoryjnej dla osób z tej grupy ryzyka na terenie lokalnym,
- niski poziom edukacji w społeczeństwie w zakresie zdrowia i choroby psychicznej, przebiegu i leczenia choroby nowotworowej,
- stereotypy społeczne dotyczące chorób psychicznych, choroby nowotworowej,
- lęk rodziny związany zachorowaniem osoby bliskiej, ograniczony wybór opieki specjalistycznej,
- lęk osoby cierpiącej na zaburzenie psychiczne przed chorobą somatyczną, interwencją medyczną,
- niewiedza dotycząca możliwości poszukiwania wsparcia, jego źródeł w obrębie pomocy Państwa jak i organizacji pozarządowych,
- niewystarczająca opieka i wsparcie dla osób w procesie readaptacji,
- brak wytrwałości byłych pacjentów, podatność na niepowodzenia w procesie readaptacji.

  • Przeciwdziałanie pogłębianiu się patologii u osób z grupy ryzyka zaburzeń psychicznych cierpiących na chorobę nowotworową z orzeczoną niepełnosprawnością:
- stworzenie dostępu do oferty terapeutycznej jakiej nie zapewnia NFZ,
- przeciwdziałanie marginalizacji wpływu stanu psychicznego na przebieg leczenia onkologicznego,
- zwiększanie psychoonkologicznej świadomości pacjentów, środowiska lokalnego, budowanie psychoonkologicznej postawy w społeczeństwie,
- zbyt małe wsparcie rodzinne i środowiskowe dla pacjentów,
- brak inicjatywy ze strony pacjentów w zakresie korzystania z profesjonalnej pomocy terapeutycznej, poczucie braku dostępności, osamotnienia w chorobie, naznaczenia,
- brak świadomości środowiska dotyczącego znaczenia zwiększania dostępności do życia kulturalnego, do tego co ze względów zdrowotnych jak i materialnych pozostaje po za granicą świadomości pacjentów,
- brak źródeł finansowania,
- brak możliwości lokalowych.

  • Przeciwdziałanie izolacji społecznej i niszczeniu indywidualności osób dorosłych z orzeczoną niepełnosprawnością, cierpiących na zaburzenia psychiczne i chorobę somatyczną zagrażającą życiu i zdrowiu,
  • Wspieranie członków rodzin osób z orzeczona niepełnosprawnością zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie działań samopomocowych, dostarczanie informacji oraz pomaganie w nabywaniu umiejętności aktywnego poszukiwania informacji,
  • Stymulowanie budowy działań animacyjnych, które umożliwiają wykorzystanie doświadczeń członków rodzin do budowania dla nich wsparcia,
  • Wzmacnianie psychoedukacji środowiska lokalnego i globalnego, pokazywanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z pozycji ich potencjału i możliwości, przeciwdziałanie: stereotypom społecznym, przekonaniom samych chorych o bezużyteczności społecznej.
 

Projekt Przestrzeń na Otwartość jest realizowany w IV Blokach tematycznych:

I. Blok Umysł Ponad Ciałem:

- Treningi psychologiczne (Antystresowy, Komunikacji, Asertywności),
- Ambulatoryjne wsparcie psychiatryczne,
- Ambulatoryjne wsparcie psychoterapeuty uzależnień,
- Interwencje kryzysowe,

II. Blok Dbam o Siebie:

- Warsztaty grupowe z elementami fizjoterapii,
- Zajęcia grupowe z choreoterapii,
- Warsztaty z dietetyki,

III. Blok Budzimy Się:

- Zajęcia grupowe z fotografiki,

IV. Blok Stylizacja Siebie i Otoczenia:

- Warsztaty z wizażystą, kosmetologiem, fryzjerem,
- Warsztaty plastyczne: Stylizacja otoczenia i siebie:

a) Biżuteria, upiększamy otoczenie i siebie,
b) Malowanie na szkle i porcelanie,
c) Elementy florystyczne i metody decoupage.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w cyklu szkoleń prosimy o kontakt pod nr tel.:

504 158 008
781 458 070

Miejsce realizacji:

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie
• Oddział Onkologii Klinicznej CM Małgorzata w Śremie

samorzad
strojka
Joomla Templates
russia
turne
stati na zakaz